Skrivbar uppståndelsehistoria (Del 5 av 7) Getsemans trädgård (Matteus 26: 36-46)

Skrivbar uppståndelsehistoria (Del 5 av 7) Getsemans trädgård (Matteus 26: 36-46) Skriven av Felicia Mollohan – Uppdaterad 16 mars 2016 Min 1: a klassens son lär sig att läsa och vi är

Skriven av Felicia Mollohan – Uppdaterad 16 mars 2016

Min 1: a klassens son lär sig läsa och vi jobbar med större ord genom att använda stavelser och orddelar. Vi studerar uppståndelsen historien just nu och jag ville ha något som han kunde använda för att lära sig historien också och öva hans läsförmåga. Så jag har satt dessa små läsare tillsammans. Jag gjorde dem små så att det inte blir alltför överväldigande för dina nya läsare.

Det finns 7 delar totalt i denna serie: 1 – Triumfbågen 2 – Den Precious Salve 3 – Judas Bargain 4 – The Supper Supper Instituted 5 – Garden of Gethsemane 6 – Korsfästelsen 7 – Jesus är uppstånden!

Jag sätter det ihop i 7 delar så att du kan använda vilka delar du vill täcka i ditt klassrum. Jag försökte använda de viktigaste delarna av uppståndelsesveckans konto. Dessa läsare skulle gå bra med någon annan uppståndelsesvecka som du kan använda, eftersom det är enkla läsare som kommer direkt från Bibeln. Det skulle också vara bra att skicka hem med barnen i din klass så att de kan öva att läsa historien till sina föräldrar.

Del 5 är Getsemans trädgård. Detta är taget från Matteus 26: 36-46. Den berättar om när Jesus och hans lärjungar går till trädgården för att be.

Like this post? Please share to your friends:
Föräldrar och barn
Lämna ett svar

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: